Gmina Gościeradów

Aktualności zobacz archiwum »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 Gościeradów, 2018-10-11

Znak: RPP.6733.8.2018


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Gościeradów

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

 

zawiadamia się

 

że w dniu 11 października 2018 roku z wniosku Gminy Gościeradów została wydana decyzja znak: RPP. 6733.8.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka linii oświetlenia ulicznego (drogowego) przy drodze gminnej Nr 108531L Suchodoły – Liśnik Duży na nowych słupach oświetleniowych oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 1062 położonej w obrębie geodezyjnym Liśnik Duży, Gm. Gościeradów wraz z włączeniem do istniejącego słupa oświetleniowego usytuowanego na działce nr ewid. 1090 – obręb geodezyjny Liśnik Duży, Gm. Gościeradów.

 

 Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w pokoju Nr 5Urzędu Gminy Gościeradów w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Inwestor oraz właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, na której będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego otrzymują decyzje na piśmie.

Data wytworzenia dokumentu: 11.10.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. rolnictwa i planowania przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Janusz Wójcicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 października 2018 14:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 168
11 października 2018 14:37 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika [scan_obwieszczenie_wydanie_decyzji.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 października 2018 14:37 Stanisław Kurz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl