Plany zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenia zamówień publicznych na rok 2018 - Gmina Gościeradów

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r. – Gmina Gościeradów

 

Lp.

 

 

Przedmiot zamówienia

 

 

Rodzaj zamówienia

 

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

 

Szacunkowa wartość zamówienia

(zł brutto)

 

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

 

1.

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.200.000,00 na pokrycie deficytu i spłatę kredytów.

 

 

Usługa

Przetarg nieograniczony

250 000,00

I kwartał

2.

Przebudowa targowiska gminnego
w Gościeradowie Ukazowym

 

 

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

 

1 527 710,00

 

I kwartał

3.

Przebudowa, modernizacja trzech dróg na terenie gminy Gościeradów w miejscowościach:

- Szczecyn-Mniszek,

- Aleksandrów,

- Wólka Gościeradowska- Liśnik Duży

 

 

 

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

(zamówienie zostanie podzielone na części)

 

 

 

300 000,00

 

 

 

II kwartał

4.

Budowa ogrodzenia przy ZPO
w Gościeradowie

 

Robota budowlana

 

Przetarg nieograniczony

 

 

175 571,66

 

II kwartał

5.

 

 

Przebudowa i modernizacja drogi wewnętrznej w Gościeradowie Folwarku

 

 

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

(zamówienie zostanie podzielone na części)

 

350 000,00

 

III kwartał

6.

Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Liśnik Duży

 

 

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

 

100 000,00

 

III kwartał

7.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gościeradów

 

Usługa

 

Przetarg nieograniczony

 

680 220,00

 

III kwartał

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.01.2018 r
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 stycznia 2018 16:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 783
29 stycznia 2018 16:24 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika [planpostepowan2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 stycznia 2018 16:24 (Stanisław Kurz) - Usunięcie załącznika [planpostepowan.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 stycznia 2018 16:21 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika [planpostepowan.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)