Gmina Gościeradów

Plany zamówień publicznych zobacz archiwum »

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r. – Gmina Gościeradów

Lp.

 

 

Przedmiot zamówienia

 

 

Rodzaj zamówienia

 

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

 

Szacunkowa wartość zamówienia

(zł brutto)

 

 

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

 

 

1.

 

Kompleksowa rewitalizacja Gminy Gościeradów

(obejmująca trzy zadania:

1. Rozbudowa i przebudowa byłego posterunku policji na Centrum Kultury w Gościeradowie.

2. Uzupełnienie infrastruktury rekreacyjnej i społeczno-kulturalnej w Wólce Gościeradowskiej

3. Uzupełnienie infrastruktury na terenie stadionu w Gościeradowie Folwarku).

 

 

Robota budowlana

 

Przetarg nieograniczony

 

(zamówienie zostanie podzielone na części)

 

3 384 704,33

 

 

 

 

(1-   1 524 525,69 zł

 2-      882 976,67 zł

 3-      500 586,22 zł)

 

 

Realizacja inwestycji uzależniona jest od otrzymania dofinansowania z RPO

 

2.

 

Budowa, przebudowa, modernizacja dróg na terenie gminy Gościeradów w miejscowościach:

- Aleksandrów (dr. wewnętrzna),

- Liśnik Duży Kolonia –Wólka Gościeradowska

- Liśnik Duży Kolonia-Marynopole (dr. gminna),

- Gościeradów Zastawie (dr. wewnętrzna),

- Liśnik Duży Kolonia (dr. wewnętrzna),

 

 

 

 

Robota budowlana

 

Przetarg nieograniczony

 

(zamówienie zostanie podzielone na części)

 

 

 

406 644,48

 

 

 

II kwartał

 

3.

 

Budowa, przebudowa, modernizacja dróg na terenie gminy Gościeradów w miejscowościach:

- Gościeradów Folwark (dr. wewnętrzna),

- Gościeradów Ukazowy (dr. przejazdowa na placu targowym)

 

 

 

Robota budowlana

 

Przetarg nieograniczony

 

(zamówienie zostanie podzielone na części)

 

 

 

381 728,87

 

 

 

III/IV kwartał

 

4.

 

Modernizacja sieci wodociągowej w Księżomierzy i Aleksandrowie

 

 

Robota budowlana

 

Przetarg nieograniczony

 

 

150 000,00

 

III kwartał

 

5.

 

Budowa hali sportowej w m. Gościeradów Folwark

 

 

Usługa /

 Robota budowlana

 

Przetarg nieograniczony

 

 

150 000,00

 

III kwartał

 

6.

 

Modernizacja i budowa oświetlenia w Gm. Gościeradów

 

 

Robota budowlana

 

Przetarg nieograniczony

 

 

150 000,00

 

II kwartał

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 stycznia 2019 08:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 291
22 stycznia 2019 08:18 Ewa Maziarczyk - Dodanie załącznika [plan_zamowien_na_2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2019 08:15 Ewa Maziarczyk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2019 08:15 Ewa Maziarczyk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl