Wnioski o udzielenie informacji publicznej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18.01.2020 r. w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy

(wniosek przesłany pocztą ekektroniczną) Wniosek o uzyskanie informacji publicznej. Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrześ›nia 2001 r. o dostę™pie do informacji publicznej proszę™ o udzielenie informacji w nastę™pującym zakresie: 1. Wielkość zatrudnienia etatowego - stan na 31.12.2015r i 31.12.2019r. 2. Wartość osobowego...

Wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 1.12.2019 r. w sprawie prowadzenia audytu wewnętrznego (art. 272) na skutek przekroczenia kwoty 40 milionów, o której mowa w ustawie o finansach publicznych

Dzień dobry. Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej proszę o udzielenie informacji publicznej: