Wnioski o udzielenie informacji publicznej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 23.10.2019 r. w sprawie ilości osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy Goscieradów

(* wiadomość dostarczona jako treść e-maila *) Dzień dobry, Jestem studentem II roku zarządzania w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania. W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji publicznej, dotyczącej ilości osób zatrudnionych w Państwa placówce. Dana ta jest mi potrzebna do napisania...

Wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 16.10.2019 r. w sprawie wydanych na terenie gminy warunkach zabudowy i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji fotowoltaicznych lub wiatrowych

(* wiadomość dostarczona jako treść e-maila *) Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie: wydanych na terenie gminy warunkach zabudowy i Decyzji o Środowiskowych...

Wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 15.10.2019 r w sprawie informacj dotyczacych Inspektora Ochrony Danych (IOD)

(* wiadomość dostarczona jako treść e-maila *) Dzień dobry, Składamy oficjalne zapytanie: Na podstawie art. 61 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2018 poz. 1330) wnosimy się o udostępnienie następującej informacji: 1. Czy korzystają Pa...

Wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 14.10.2019 r w sprawie akceptowania w relacjach z Interesantami/Podatnikami - płatności bezgotówkowych za pomocą terminali do obrotu bezgotówkowego z wykorzystaniem kart płatniczych i innych instrumentów płatniczych

- Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 tj. z dnia 2018.05.24)* - Zarząd Powiatu - w rozumieniu art. 26 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2018.995 tj. z 2018.05.24)* Dane wnioskodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym...