Wnioski o udzielenie informacji publicznej

Wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 16.10.2019 r. w sprawie wydanych na terenie gminy warunkach zabudowy i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji fotowoltaicznych lub wiatrowych

(* wiadomość dostarczona jako treść e-maila *)

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:

wydanych na terenie gminy warunkach zabudowy i Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji fotowoltaicznych lub wiatrowych, nr decyzji, moc instalacji (podawana w MW) oraz nazwę wnioskodawcy. Informacje te są niezbędne do odpowiedniego oszacowania potencjału rozwoju tego typu technologii w Państwa Gminie oraz jednocześnie wymagane do określenia skumulowanego oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Prosimy o wydanie decyzji od dnia 01.01.2014r. do dnia dzisiejszego.


Wnioskowaną informację proszę przesłać na adres e-poczty elektronicznej: dane anonimizowane

(Tel kontaktowy: dane anonimizowane)

 

Suplement

Szanowny/a Panie/Pani,

 W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej, bardzo proszę o potwierdzenie możliwości lokalizowania urządzeń OZE o mocy powyżej 100kW lub farm fotowoltaicznych  i wiatraków w granicach MPZP.

Ponadto proszę o wskazanie w graniach, której jednostki strukturalnej planu istnieje ww. możliwość.

Z góry dziękuję i pozdrawiam,

dane anonimizowane

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16.10.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. obsługi sekretariatu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 października 2019 14:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 128
24 października 2019 14:07 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika [odpsup.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 października 2019 14:05 (Stanisław Kurz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 października 2019 13:43 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika [odpowiedz1a.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)