Uchwały Rady Gminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr VI/48/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie budżetu obywatelskiego Osiedla Zachód i Osiedla POM

UCHWAŁA Nr VI/48/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie budżetu obywatelskiego Osiedla Zachód i Osiedla POM Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje: § 1.&

UCHWAŁA Nr VI/47/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Gościeradów

UCHWAŁA Nr VI/47/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji Rad

UCHWAŁA NR VI/46/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw i osiedli na terenie Gminy Gościeradów

UCHWAŁA NR VI/46/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw i osiedli na terenie Gminy Gościeradów Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, Rada Gminy Gościer...

Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych

Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Na podstawie art. 37b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą

UCHWAŁA Nr VI/44/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

UCHWAŁA Nr VI/44/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Na

UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gościeradów, a także inne organy, oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała Nr VI/43/2019 Rady GminY GOŚCIERADÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gościeradów, a także inne organy, oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia

UCHWAŁA NR VI/42/2019 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gościeradów na rok 2019

UCHWAŁA NR VI/42/2019 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gościeradów na rok 2019 &n

UCHWAŁA Nr VI/40/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

UCHWAŁA Nr VI/40/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 211, art. 212 , art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust.3 ustawy z d...

UCHWAŁA NR V/39/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej SP ZOZ w Kraśniku

UCHWAŁA NR V/39/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej SP ZOZ w Kraśniku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 6 pkt. 2 lit. b