Uchwały Rady Gminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr V/38/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gościeradów

UCHWAŁA Nr V/38/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gościeradów Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 18b ust. 3, art. 22 i art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018

UCHWAŁA Nr V/37/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

UCHWAŁA Nr V/37/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych Na podstawie art. 18 ust. 2

UCHWAŁA NR V/36/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gościeradów na rok 2019

UCHWAŁA NR V/36/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gościeradów na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

UCHWAŁA NR V/35/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 31 stycznia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

UCHWAŁA NR V/35/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 31 stycznia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Gościeradów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Gościeradów w 2019 roku.

Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Gościeradów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Gościeradów w 2019 roku. Na podstawi

UCHWAŁA Nr V/33 /2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

UCHWAŁA Nr V/33 /2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ,

UCHWAŁA NR IV/31 /18 Rady Gminy Gościeradów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

UCHWAŁA NR IV/31 /18 Rady Gminy Gościeradów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 9

UCHWAŁA NR IV/29/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Gościeradów

Uchwała Nr IV/29/2018 Rady Gminy Gościeradów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Gościeradów Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z p&