Uchwały Rady Gminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR III/8/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gościeradów na rok 2019

UCHWAŁA NR III/8/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gościeradów na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 ma

UCHWAŁA NR III/7/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok

UCHWAŁA NR III/7/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

UCHWAŁA Nr II/6/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu

UCHWAŁA Nr II/6/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu Na podstawie art. 10 ust. 2, art.18 ust.2 pkt 15 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018

UCHWAŁA NR II/5/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji stałych Rady Gminy Gościeradów

UCHWAŁA NR II/5/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji stałych Rady Gminy Gościeradów Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Gościeradów (Dz. U. W

UCHWAŁA Nr II/4/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Gminy Gościeradów

UCHWAŁA Nr II/4/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Gminy Gościeradów &nbs

UCHWAŁA Nr I/3/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gościeradów.

UCHWAŁA Nr I/3/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gościeradów. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz

UCHWAŁA Nr I/2/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gościeradów.

UCHWAŁA Nr I/2/2018 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gościeradów. Na podstawie art. 19 ust. 1

Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Gościeradów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gościeradów.

Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Gościeradów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gościeradów. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z

UCHWAŁA Nr XLII/257/18 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

UCHWAŁA Nr XLII/257/18 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 2