Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

UCHWAŁA Nr XXVII/175/17 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gościeradowie za 2016 rok.

UCHWAŁA  Nr XXVII/175/17

RADY GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 20 czerwca 2017 roku

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gościeradowie za 2016 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1  ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.)
Rada Gminy Gościeradów uchwala co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gościeradowie za 2016 rok  składające się z :

  1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r.,
  2. rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r.,
  3. informacji dodatkowej

stanowiące załączniki odpowiednio 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.

 

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lipca 2017 13:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 203
07 lipca 2017 14:04 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [zalaczniki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lipca 2017 14:04 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [175_uchwala_gbp.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lipca 2017 14:02 Małgorzata Bartos - Usunięcie załącznika [zalaczniki.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl