Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

UCHWAŁA NR XXVIII/180/17 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na objęcie obszarem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN nieruchomości zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Gościeradów Folwark gmina Gościeradów

UCHWAŁA  NR XXVIII/180/17

RADY  GMINY  GOŚCIERADÓW

z dnia 28 czerwca 2017 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie obszarem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN nieruchomości zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Gościeradów Folwark gmina Gościeradów

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych sterach ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1010) Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na objęcie obszarem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN nieruchomości zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Gościeradów Folwark gmina Gościeradów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne o numerach:

52/47 o powierzchni 3,4723 ha

52/48 o powierzchni 0,0254 ha

52/53 o powierzchni 0,0625 ha

52/41 o powierzchni 0,0789 ha

52/33 o powierzchni 1,0796 ha

52/49 o powierzchni 0,1476 ha

52/50 o powierzchni 0,7923 ha

52/51 o powierzchni 0,2848 ha

52/52 o powierzchni 1,6864 ha

52/45 o powierzchni 0,0610 ha

52/46 o powierzchni 0,0187 ha

52/28 o powierzchni 0,4164 ha

52/35 o powierzchni 0,5826 ha

52/30 o powierzchni 0,0058 ha

53/4  o powierzchni 0,3851 ha

o łącznej powierzchni  9,0994 ha.

 

 

§ 2. Granica obszaru, o którym mowa w § 1, oznaczona na mapie ewidencyjnej stanowi
załącznik graficzny do uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

                                                                                              Gminy Gościeradów

 

                                                                                              Henryk Filipczak

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lipca 2017 14:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 219
07 lipca 2017 14:59 Małgorzata Bartos - Usunięcie załącznika [zalacznik_do_uchwaly.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lipca 2017 14:59 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [zalacznik_do_uchwaly_podpisany.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lipca 2017 14:25 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [zalacznik_do_uchwaly.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl