Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

UCHWAŁA Nr XXVIII/ 182/17 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

  UCHWAŁA  Nr XXVIII/ 182/17  

RADY GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia  28 czerwca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446  z późn. zm.  ) oraz art. 211, art. 212 , art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870  z późn. zm.) Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

§ 1.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/145/16 z dnia 29 grudnia 2016r. "Wydatki budżetu gminy na rok 2017 - załącznik nr 2" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXII/145/16 z dnia 29 grudnia 2016r. "Wydatki  inwestycyjne nie objęte wieloletnimi planami inwestycyjnymi" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Po dokonaniu zmian budżet gminy na rok 2017 wynosi:

 

po stronie wydatków

wydatki ogółem - 31.116.444,07zł.

w tym: wydatki bieżące - 25.838.025,92 zł.

 wydatki majątkowe - 5.278.418,15 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Gościeradów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lipca 2017 14:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 256
07 lipca 2017 14:31 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [uchwala_xxviii__zal_nr_5.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lipca 2017 14:31 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [uchwala_xxviii__zal_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lipca 2017 14:30 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [uchwala__nr_xxviii.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl