Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

UCHWAŁA Nr XXVIII/183/17 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gościeradów

UCHWAŁA  Nr XXVIII/183/17

RADY GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 28 czerwca 2017 roku

 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gościeradów

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 55 o powierzchni 90 m² położonej w miejscowości Aleksandrów.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lipca 2017 14:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 125
07 lipca 2017 14:33 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [183_uchwala__wydzierzawienie__rozmus.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lipca 2017 14:32 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl