Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

UCHWAŁA Nr XXIX/ 185/17 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

  UCHWAŁA  Nr XXIX/ 185/17  

RADY GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia  28 września 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446  z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 , art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870  z późn. zm.) Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

 

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/145/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. "Dochody budżetu gminy na rok 2017 - załącznik nr 1" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/145/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. "Wydatki budżetu gminy na rok 2017 - załącznik nr 2" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/145/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. "Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2017 - załącznik nr 3" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały nr XXII/145/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. "Dotacje budżetu gminy na rok 2017 - załącznik nr 4" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 5. Załącznik nr 5 do uchwały nr XXII/145/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. "Wydatki  inwestycyjne nie objęte wieloletnimi planami inwestycyjnymi" - załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 6. Po dokonaniu zmian budżet gminy na rok 2017 wynosi:

po stronie dochodów

wydatki ogółem - 31.833.985,07 zł.

w tym: wydatki bieżące - 28.184.316,01 zł.

 wydatki majątkowe - 3.649.669,06 zł.

po stronie wydatków

wydatki ogółem - 31.933.985,07 zł.

w tym: wydatki bieżące - 26.564.376,92 zł.

 wydatki majątkowe - 5.369.608,15 zł.

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Gościeradów.

Przewodniczący Rady

Gminy Gościeradów

 

                                                                                                                      Henryk Filipczak

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 października 2017 13:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 109
03 października 2017 13:31 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [5_uchwala_xxix_zal_nr_5.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 października 2017 13:31 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [4_uchwala__zal_nr_4.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 października 2017 13:31 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [3_uchwala_xxix_zal_nr_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl