Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

Uchwała Nr XXIX/186/17 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 września 2017 roku w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Gościeradów

Uchwała Nr XXIX/186/17

Rady Gminy Gościeradów

z dnia 28 września 2017 roku

 

w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Gościeradów

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje

§ 1. Wyraża zgodę na odpłatne nabycie na własność Gminy Gościeradów nieruchomości gruntowej za cenę odpowiadającą wartości rynkowej, w postaci działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 287/1 o powierzchni 0,26 ha będącej własnością P. Jerzego Dudy, położonej w obrębie 0007 Księżomierz Gościeradowska z przeznaczeniem do montażu urządzeń służących do monitorowania wpływu zamkniętego składowiska odpadów komunalnych na jakość wód podziemnych.

§ 2. Upoważnia i jednocześnie zobowiązuje Wójta Gminy Gościeradów do nabycia na własność Gminy Gościeradów w drodze umowy nieruchomości określonej w § 1 przez złożenie stosownego oświadczenia woli w imieniu Gminy Gościeradów przed notariuszem.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

                                                                                             Gminy Gościeradów

 

                                                                                              Henryk Filipczak

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 października 2017 13:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 103
03 października 2017 13:37 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [186_skmbc224e_p17100312400.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 października 2017 13:35 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl