Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

Uchwała Nr XXIX/190/17 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Gościeradów w 2017roku

Uchwała Nr  XXIX/190/17

Rady Gminy Gościeradów

z dnia 28 września 2017 r.

 

o zmianie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Gościeradów w 2017roku

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity  Dz. U z 2016r. poz. 446 z późn.zm.), art. 32 ust. 3b z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z 2017r.   poz. 736 z późn.zm.) art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn.zm.)

Rada Gminy Gościeradów uchwala co następuje:

§1. W uchwale nr XXII/141/16 Rady Gminy Gościeradów z dnia 29 grudnia 2016r. załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

                                                                                              Gminy Gościeradów

 

                                                                                              Henryk Filipczak

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 października 2017 13:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 142
04 października 2017 13:19 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [190_skmbc224e_p17100412230.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 października 2017 13:18 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl