Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

UCHWAŁA NR XXX/194/17 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.

UCHWAŁA NR XXX/194/17

RADY GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 23 listopada 2017 roku

 

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 ) – Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października  2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M. P. z 2017 r., poz. 958) z kwoty 52,49  zł za 1 dt  - do kwoty 33,00 zł za 1 dt, mającą zastosowanie przy obliczaniu podatku rolnego na 2018 r. na obszarze gminy Gościeradów .

 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r.

 

Przewodniczący Rady

                                                                                              Gminy Gościeradów

 

                                                                                              Henryk Filipczak

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 grudnia 2017 15:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 173
04 grudnia 2017 15:06 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [194_skmbc224e_p17120113410.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2017 15:05 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl