Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

UCHWAŁA NR XXX/200/17 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Liśniku Dużym w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Liśniku Dużym

Uchwała Nr XXX/200/17

Rady GminY Gościeradów

z dnia 23 listopada 2017 roku

 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Liśniku Dużym w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową
w Liśniku Dużym

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 117 ust. 1, 4 i 5 oraz art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym wchodząca w skład Zespołu Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym z siedzibą w Liśnik Duży 161, 23-275 Gościeradów, stała się ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym z siedzibą w Liśnik Duży 161, 23-275 Gościeradów.

 

§ 2. Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym obejmuje w całości miejscowości: Liśnik Duży, Liśnik Duży Kolonia, Suchodoły.

 

§ 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                              Gminy Gościeradów

 

                                                                                              Henryk Filipczak

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2017 13:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 146
07 grudnia 2017 13:59 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [200_skmbc224e_p17120114141.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2017 13:49 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl