Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

Uchwała Nr XXX/202/17 Rady Gminy Gościeradów z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gościeradów

Uchwała Nr XXX/202/17

Rady Gminy Gościeradów

z dnia 23 listopada 2017 roku

 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gościeradów

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej o powierzchni 220 m² o numerze ewidencyjnym 57 (powierzchnia całkowita 800 m2) położonej w miejscowości Aleksandrów.

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                              Gminy Gościeradów

 

                                                                                              Henryk Filipczak

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2017 14:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 120
07 grudnia 2017 14:17 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [202_skmbc224e_p17120114150.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2017 14:16 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl