Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

UCHWAŁA Nr XXXI/ 203/17 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

  UCHWAŁA  Nr XXXI/203/17  

RADY GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia  28 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 , art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ) Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/145/16 z dnia 29 grudnia 2016r. "Wydatki budżetu gminy na rok 2017 - załącznik nr 2" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 5 do uchwały nr XXII/145/16 z dnia 29 grudnia 2016r. "Wydatki  inwestycyjne nie objęte wieloletnimi planami inwestycyjnymi" - załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 6 do uchwały nr XXII/145/16 z dnia 29 grudnia 2016r. "PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKRESLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH - NZ ROK 2017" - załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4. Po dokonaniu zmian budżet gminy na rok 2017 wynosi:

po stronie wydatków

wydatki ogółem -33.197.401,34 zł.

w tym: wydatki bieżące -27.758.523,19 zł.

 wydatki majątkowe - 5.438.878,15 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Gościeradów.

                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                              Gminy Gościeradów

 

                                                                                              Henryk Filipczak

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2018 10:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 102
09 stycznia 2018 10:20 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [203_skmbc224e_p18010909211.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2018 10:19 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl