Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

Uchwała Nr XXXI/211/17 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gościeradów

Uchwała  Nr XXXI/211/17

Rady Gminy Gościeradów

z dnia 28 grudnia 2017 roku

 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gościeradów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 185 o powierzchni 0,01 ha (powierzchnia całkowita 0,02 ha) położonej w miejscowości Księżomierz Gościeradowska dotychczasowemu dzierżawcy.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

                                                                                              Gminy Gościeradów

 

                                                                                              Henryk Filipczak

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2018 11:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 140
09 stycznia 2018 12:00 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [211_skmbc224e_p18010909130.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2018 11:59 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl