Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

UCHWAŁA Nr XXXIII/217/18 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wystąpienia Gminy Gościeradów z Organizacji Turystycznej ,,Szlak Jagielloński”

UCHWAŁA Nr XXXIII/217/18

RADY GMINY GOŚCIERADÓW

 

z dnia 25 stycznia 2018 roku    

 

 

w sprawie wystąpienia Gminy Gościeradów z Organizacji Turystycznej ,,Szlak Jagielloński”

 

 

            Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i  art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym  (tekst jedn. Dz. U. z  2017 r. poz. 1875 z późn. zm.),  art.4 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 156 z późn. zm.) oraz  art. 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Organizacji Turystycznej ,,Szlak Jagielloński” Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

                                               

§ 1. Wystąpić  z organizacji turystycznej pn. Organizacja Turystyczna ,,Szlak Jagielloński”.

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/47/11 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 września  2011 roku    w sprawie: przystąpienia Gminy Gościeradów do Organizacji Turystycznej ,,Szlak Jagielloński”

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Gościeradów.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

 Gminy Gościeradów

 

 Henryk Filipczak

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2018 14:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 154
06 lutego 2018 14:25 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [217_skmbc224e_p18020610500.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lutego 2018 14:23 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl