Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

UCHWAŁA NR XXXIII/219/18 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.

UCHWAŁA NR XXXIII/219/18

RADY GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 25 stycznia 2018 roku

 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.

 

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 3, art. 10 ust 1 i 2 oraz  art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)  Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Gminy Gościeradów wyraża zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego (zwanego dalej „Porozumieniem Międzygminnym”) pomiędzy Gminą Gościeradów  a:

 

  1. 1.      Gminą Kraśnik

ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik

  1. 2.      Gminą Urzędów

ul. Rynek 26, 23-250 Urzędów

  1. 3.      Gminą Wilkołaz

Wilkołaz Pierwszy 9,23-212 Wilkołaz

  1. 4.      Gminą Dzierzkowice

Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice

  1. 5.      Gminą Trzydnik Duży

Trzydnik Duży 59, 23-230 Trzydnik Duży

  1. 6.      Gminą Szastarka

Szastarka 121, 23-225 Szastarka

  1. 7.      Gminą Zakrzówek

ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek

  1. 8.      Gminą Krasnystaw

ul. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw

  1. 9.      Gminą Gorzków

ul. Główna 9, 22-315 Gorzków

w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej, w okresie od dnia podpisania Porozumienia Międzygminnego do zakończenia postępowania przetargowego.

 

 

 

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Gościeradów do podpisania w imieniu Gminy Gościeradów porozumienia stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

 

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Gminy Gościeradów

 

Henryk Filipczak

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2018 14:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 183
06 lutego 2018 14:30 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [skmbc224e_p18020610531.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lutego 2018 14:30 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl