Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

UCHWAŁA Nr XXXIV/228/18 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 - 2020.

UCHWAŁA Nr XXXIV/228/18

 

RADY GMINY GOŚCIERADÓW

 

z dnia 15 marca 2018 roku

 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata

2018 - 2020.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 10 ust. 2,3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 783 z późn. zm.) Rada Gminy   Gościeradów uchwala, co następuje:

 

§ 1. W celu przeciwdziałania narkomanii uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Gościeradów

 

Henryk Filipczak

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 marca 2018 14:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 107
22 marca 2018 14:14 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [228_skmbc224e_p18031916360.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 marca 2018 14:13 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl