Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

UCHWAŁA Nr XXXVI/233/18 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

UCHWAŁA  Nr XXXVI/233/18

RADY GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 , art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych    ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.  ) Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

§ 1.  Dokonuje się zmian w  Załączniku nr 1 do uchwały nr XXXI/213/17 z dnia 28 grudnia 2017r. "Dochody budżetu gminy na rok 2018- załącznik nr 1" - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 2 do uchwały nr XXXI/213/17 z dnia 28 grudnia 2017r. "Wydatki budżetu gminy na rok 2018 - załącznik nr 2" zgodnie z załącznikiem  do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 4 do uchwały nr XXXI/213/17 z dnia 28 grudnia 2017r. "Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy na rok 2018 "- zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 5 do uchwały nr XXXI/213/17 z dnia 28 grudnia 2017r. "WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE  w 2018r." - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 6.  Dokonuje się zmian w Załączniku nr 7 do uchwały  XXXI/213/17 z dnia 28 grudnia 2017r. "FUNDUSZ SOŁECKI na rok 2018" -  zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 § 7.  Dokonuje się zmian w Załączniku nr 8 do uchwały nr XXXI/213/17 z dnia 28 grudnia 2017r. "WYDATKI NA  PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  POCHODZĄCYCH z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ" - zgodnie z załącznikiem  do niniejszej uchwały.

Po dokonaniu zmian budżet gminy na rok 2018 wynosi:

po stronie dochodów

dochody  ogółem - 37.717.470,26 zł.

w tym: dochody bieżące - 31.399.165,26 zł.

dochody majątkowe -6.318.305,00 zł.

po stronie wydatków

wydatki ogółem - 39.842.470,26  zł.

w tym: wydatki bieżące - 29.290.920,07 zł.

 wydatki majątkowe - 10.551.550,19 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Gościeradów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady

Gminy Gościeradów

 

Henryk Filipczak

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 czerwca 2018 13:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 152
04 czerwca 2018 13:57 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [programy_unijne__zalnr_8.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2018 13:55 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [fundusz_solecki__zal_nr_7.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2018 13:55 Małgorzata Bartos - Usunięcie załącznika [5_80_zadania_inwestycyjne__zal_nr_5.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl