Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

Uchwała Nr XXXVI/237/18 Rady Gminy Gościeradów z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do organu regulacyjnego.

Uchwała Nr XXXVI/237/18

Rady Gminy Gościeradów

z dnia  24 maja 2018 roku

 

 

w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  do organu regulacyjnego.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1875 z późn. zm.) oraz art.19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity  Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.) Rada Gminy Gościeradów

 

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Przekazuje się opracowany projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który obowiązywać będzie na terenie Gminy Gościeradów do organu regulacyjnego tj. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, celem zaopiniowania.

 

§ 2. Projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Gościeradów

 

Henryk Filipczak

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 czerwca 2018 15:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 184
04 czerwca 2018 15:44 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [237_regulamin_dostarczania_wody_nowy_2018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2018 15:43 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [237_.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2018 15:42 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl