Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

Uchwała Nr XXXVI/238/18 Rady Gminy Gościeradów z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego

 

Uchwała Nr XXXVI/238/18

Rady Gminy Gościeradów

z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1875 z późn. zm.) oraz art.13 ust.1, art.32 ust.1 i art.37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gościeradów, położonej w obrębie ewidencyjnym Gościeradów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 750, o powierzchni 0,89 ha, na rzecz użytkownika wieczystego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Gościeradów

 

Henryk Filipczak

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 czerwca 2018 15:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 97
04 czerwca 2018 15:52 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [238_.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2018 15:51 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl