Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

Uchwała Nr XXXVI/239/18 Rady Gminy Gościeradów z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego

Uchwała Nr XXXVI/239/18

Rady Gminy Gościeradów

z dnia 24 maja 2018 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm. ) oraz art. 13 ust.1 i art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie  na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 26,40 m² znajdującego się w budynku Ośrodka Zdrowia położonym na działce nr 235/4 w Księżomierzy Gościeradowskiej dotychczasowemu najemcy.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Gościeradów.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Gościeradów

 

Henryk Filipczak

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lipca 2018 14:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 111
06 lipca 2018 14:16 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [239_.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lipca 2018 14:15 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl