Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

Uchwała Nr XXXVII/240/18 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gościeradów za 2017 rok.

Uchwała Nr  XXXVII/240/18
Rady Gminy Gościeradów

z dnia 28 czerwca 2018 r.

 

 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gościeradów za 2017 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Gościeradów          uchwala co następuje :                                  

§ 1. Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Wójta Gminy Gościeradów  sprawozdania finansowego za 2017 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gościeradów  za 2017 rok Rada Gminy Gościeradów zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2017 rok i sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gościeradów za 2017 rok.

 

§ 2. Uchwałę przekazuje się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Gościeradów

 

Henryk Filipczak

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lipca 2018 14:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 77
06 lipca 2018 14:19 Małgorzata Bartos - Usunięcie załącznika [240_uchwalasprawozdania.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lipca 2018 14:19 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [240_.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lipca 2018 14:19 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [240_uchwalasprawozdania.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl