Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

UCHWAŁA Nr XXXVII/242/18 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie za 2017 rok.

UCHWAŁA  Nr XXXVII/242/18

RADY GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 28 czerwca 2018 roku

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie za 2017 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1  ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.)
Rada Gminy Gościeradów uchwala co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury
w Gościeradowie za 2017 rok składające się z:

1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r.,

2) rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r.,

      3) informacji dodatkowej

          stanowiących załączniki odpowiednio 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Gościeradów

 

Henryk Filipczak

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lipca 2018 14:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 96
06 lipca 2018 14:27 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [242_zal_.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lipca 2018 14:26 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [242_.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lipca 2018 14:25 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl