Uchwały Rady Gminy

UCHWAŁA NR V/39/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej SP ZOZ w Kraśniku

UCHWAŁA NR V/39/2019

RADY GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 31 stycznia 2019 roku

 

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej SP ZOZ w Kraśniku

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jedn Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 6 pkt. 2 lit. b, tiret drugi ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyznacza się Pana Mariusza Szczepanika – Wójta Gminy Gościeradów na przedstawiciela Rady Gminy Gościeradów do Rady Społecznej SP ZOZ w Kraśniku.

 

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Gościeradów

Krzysztof  Galant

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lutego 2019 14:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 155
21 lutego 2019 14:24 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_v_39_2019_rada_gminy_goscieradow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 lutego 2019 14:24 (Małgorzata Bartos) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)