Uchwały Rady Gminy

UCHWAŁA Nr VI/40/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

UCHWAŁA Nr VI/40/2019

RADY GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 211, art. 212 , art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w  Załączniku nr 1 do uchwały nr IV/31/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. "Dochody budżetu gminy na rok 2019- załącznik nr 1" - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 2 do uchwały nr IV/31/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. "Wydatki budżetu gminy na rok 2019 - załącznik nr 2" zgodnie z załącznikiem  do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 4 do uchwały nr IV/31/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy na rok 2019r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 5 do uchwały nr IV/31/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. "Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 r." - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 7 do uchwały nr IV/31/18 z dnia 27 grudnia 2018r. "Fundusz sołecki na 2019r."- zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Po dokonaniu zmian budżet gminy na rok 2019 wynosi:

po stronie dochodów

dochody  ogółem - 37.325.116,89 zł.

w tym: dochody bieżące - 32.657.564,01 zł.

dochody majątkowe - 4.667.552,88 zł.

po stronie wydatków

wydatki ogółem - 36.152.616,89 zł.

w tym: wydatki bieżące - 29.819.932,08 zł.

wydatki majątkowe - 6.332.684,81 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Gościeradów

Krzysztof Galant

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2019 14:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 98
08 kwietnia 2019 14:42 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [40_skmbc224e_p19040811410.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 kwietnia 2019 14:41 (Małgorzata Bartos) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)