Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Gościeradów
http://bip.goscieradow.pl

Dokumenty z roku 2011

Załączniki:

w sprawie: poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. [66.19 KB]
w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. [77.47 KB]
w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Gościeradów na rok 2012. [74.39 KB]
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gościeradów na rok 2012. [70.63 KB]
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 r. [68.62 KB]
w sprawie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2012 r. [1000.38 KB]