Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Gościeradów
http://bip.goscieradow.pl

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za okres od 01 stycznia 2016 – 31grudnia 2016

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

którym w zakresie podatków lub opłat

udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł,

wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

za okres od 01 stycznia 2016 – 31grudnia 2016

 

L.p.

Imię i nazwisko / nazwa podatnika

Wysokość umorzonej kwoty wraz z odsetkami

Przyczyny umorzenia

  1.  

 

Drop Andrzej

733,00 zł

ważny interes podatnika

  1.  

 

Trepiak Janusz i Anna

828,00 zł

ważny interes podatnika

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za okres od 01 stycznia 2016 – 31grudnia 2016 [189.38 KB]