Gmina Gościeradów

Podatki i opłaty zobacz archiwum »

Załączniki:

w sprawie: określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego. [45.17 KB]
w sprawie: zwolnienia mieszkańców gminy z podatku od posiadanych psów. [18.39 KB]
w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów,określenia zasad poboru oraz terminu płatności, zarządzenie poboru podatku w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. [55.09 KB]
w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. [48.87 KB]
Załącznik Nr 3. Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton. [32.37 KB]
Załącznik Nr 1. Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton. [41.81 KB]
Załącznik Nr 2. Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton. [24.44 KB]
w sprawie: określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości. [45.15 KB]
w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gościeradów. [47.25 KB]
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gościeradów. [63.64 KB]
w sprawie: określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego. [45.44 KB]
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2003 na obszarze Gminy Gościeradów. [28.83 KB]
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lutego 2016 12:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 260
02 lutego 2016 12:07 Administrator - Dodanie załącznika [u_ii_6_02.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 lutego 2016 12:06 Administrator - Dodanie załącznika [u_ii_7_02.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 lutego 2016 12:06 Administrator - Dodanie załącznika [u_ii_8_02.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl