Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Gościeradów
http://bip.goscieradow.pl

Dokumenty z roku 2011

Załączniki:

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2011 roku przez gminę Gościeradów [694.42 KB]
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Gościeradów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2014 [413.26 KB]
uchwała w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011 [129.92 KB]
PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2011 ROKU [22.19 KB]
Projekt budżetu na rok 2011 [864.17 KB]
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu gminy Gościeradów na rok 2011 [540.81 KB]
uchwała Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2012 roku przez gminę Gościeradów. [515.44 KB]