Zarządzenia Wójta

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR 20/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mniszku oraz Zespołu Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy

ZARZĄDZENIE NR 20/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mniszku oraz Zespołu Szkół im.

ZARZĄDZENIE Nr 19/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego

ZARZĄDZENIE Nr 19/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn

ZARZĄDZENIE NR 17/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz

ZARZĄDZENIE Nr 16/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2019 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 9

ZARZĄDZENIE Nr 15/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, oświaty i wychowania w 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, oświaty i wychowania w 2019 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dni

ZARZĄDZENIE Nr 11/2019 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Procedury - Zarządzanie systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

ZARZĄDZENIE Nr 11/2019 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Procedury - Zarządzanie systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.