Zarządzenia Wójta

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Gościeradów na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Gościeradów na 2019 rok. Na podstawie art. 30

ZARZĄDZENIE NR 7/2018 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: referent - stanowisko ds. budownictwa i inwestycji

ZARZĄDZENIE NR 7/2018 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: referent - stanowisko ds. budownictwa i inwestycji Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.

ZARZĄDZENIE Nr 277/2018 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 9 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: referent - stanowisko ds. rolnictwa i planowania przestrzennego

ZARZĄDZENIE Nr 277/2018 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 9 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: referent - stanowisko ds. rolnictwa i planowania przestrzennego