Gmina Gościeradów

Zarządzenia Wójta zobacz archiwum »

ZARZĄDZENIE Nr 135/2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych szkół prowadzonych przez Gminę Gościeradów

ZARZĄDZENIE Nr  135/2016

 

WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW

 

 z dnia 18 lipca 2016 r.

 

                          

    w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych szkół prowadzonych przez Gminę Gościeradów

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446)  oraz art. 5 ust. 7 pkt. 1 i art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) zarządzam,  co następuje:

 

§ 1. Zatwierdzam diagnozy potrzeb edukacyjnych w zakresie potrzeb kształcenia, kreatywności, innowacyjności, kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz pomocy psychologiczno - pedagogicznej, a także potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i bazy dydaktycznej szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gościeradów.

§ 2. Diagnozy potrzeb poszczególnych szkół stanowią załączniki do zarządzenia:

1)      Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie – załącznik nr 1

2)      Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mniszku – załącznik nr 2

3)      Zespołu Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym – załącznik nr 3

4)      Zespołu Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzu – załącznik nr 4

        § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarzowi gminy.

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 sierpnia 2016 13:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 192
25 sierpnia 2016 13:24 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [135_zarzadzenie__nr_135_diagnozy_szkol.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 sierpnia 2016 13:23 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl