Gmina Gościeradów

Zarządzenia Wójta zobacz archiwum »

ZARZĄDZENIE NR 134 /2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 18 lipca 2016 roku. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR 134 /2016
WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW
z dnia 18 lipca 2016 roku.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz.885 z późn. zm.)
oraz §12 uchwały Nr XIV/89/16 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 stycznia 2016 roku w
sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
zarządzam co następuje:


§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIV/89/16 Rady Gminy
Gościeradów z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 -
Dochody zgodnie z załącznikem nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Dokonauje się zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XIV/89/16 Rady Gminy
Gościeradów z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 -
Wydatki zgodnie z załącznikem nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 3. Po dokonaniu zmian budżet gminy na rok 2016 wynosi:


po stronie dochodów – 24 633 626, 11 zł
w tym: dochody bieżące – 24 611 626, 11 zł
po stronie wydatków – 23 858 626, 11 zł
w tym: wydatki bieżące – 23 205 324, 89 zł


§ 4. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 września 2016 10:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 253
05 września 2016 10:13 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [wydatki__zalacznik_nr_2_134.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 września 2016 10:12 Małgorzata Bartos - Usunięcie załącznika [zarzadzenie_nr_131.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 września 2016 10:09 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [dochody__zalacznik_nr_1_134_.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl