Gmina Gościeradów

Zarządzenia Wójta zobacz archiwum »

ZARZĄDZENIE Nr 143/2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Gościeradów

ZARZĄDZENIE Nr 143/2016

WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 2 września 2016 r.

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Gościeradów

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 446) zarządzam, co następuje:

 

 § 1. W regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Gościeradów stanowiącym załącznik
do Zarządzenia Nr 19/2015 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 3 marca 2015 roku
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Gościeradów z późniejszymi zmianami (dalej: regulamin organizacyjny) wprowadza się następujące zmiany:

1)      w § 5 ust. 1 skreśla się punkt 2,

2)      użyte w regulaminie organizacyjnym, w różnej liczbie i przypadku, wyrazy „Zastępca Wójta” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „Sekretarz Gminy”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Gościeradów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 września 2016 10:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 356
05 września 2016 11:11 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [143_zarzadzenie__zmiana_regulaminu_organizacyjnego_likwidacja_stanowi ska_zastepcy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 września 2016 11:01 Małgorzata Bartos - Usunięcie załącznika [143_zarzadzenie__zmiana_regulaminu_organizacyjnego_likwidacja_stanowi ska_zastepcy.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 września 2016 10:59 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [143_zarzadzenie__zmiana_regulaminu_organizacyjnego_likwidacja_stanowi ska_zastepcy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl