Gmina Gościeradów

Zarządzenia Wójta zobacz archiwum »

ZARZĄDZENIE Nr 201/2017 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 18 września 2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Gościeradów dla uzdolnionych uczniów za rok szkolny 2016/2017

ZARZĄDZENIE Nr 201/2017

 

WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW

 

 z dnia 18 września 2017 r.

 

                          

    w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Gościeradów dla uzdolnionych uczniów za rok szkolny 2016/2017

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz uchwały Nr VIII/55/15 Rady Gminy Gościeradów z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015 r.,  poz. 2653) zarządzam,  co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Gościeradów dla uzdolnionych uczniów za rok szkolny 2016/2017.

§ 2. W skład komisji wchodzą:

1)      Maciej Krzyszkowski – przewodniczący

       2) Maria Gołda – członek

       3) Jadwiga Stola – członek

4) Jarosław Czerw – członek

        § 3. Komisja dokona oceny wniosków pod względem spełniania wymogów formalnych, sporządzi listy rankingowe stypendystów w poszczególnych rodzajach stypendiów oraz propozycję wysokości stypendiów dla poszczególnych uczniów.

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Mariusz Szczepanik

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2017 14:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 191
25 października 2017 14:05 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [201_skmbc224e_p17092212290.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 października 2017 14:04 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl