Gmina Gościeradów

Zarządzenia Wójta zobacz archiwum »

ZARZĄDZENIE Nr 214/2017 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 24 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: referent - stanowisko ds. księgowości budżetowej

ZARZĄDZENIE Nr 214/2017

WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 24 października 2017 r.

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: referent - stanowisko ds. księgowości budżetowej

 

           Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1. W celu wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze powołuję komisję rekrutacyjną,
w składzie:

  1. Jarosław Czerw                      – przewodniczący komisji
  2. Ewa Lipiec                             – członek komisji
  3. Małgorzata Bartos                 – członek komisji

 

§ 2. Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o  naborze  na  wolne  stanowisko urzędnicze, stanowiącym załącznik do zarządzenia wójta Nr 210/2017 z dnia 18 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: referent - stanowisko ds. księgowości budżetowej.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                              W Ó J T

                                                                                              mgr Mariusz  Szczepanik

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2017 10:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 216
12 grudnia 2017 10:50 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [214_skmbc224e_p17110713450.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2017 10:49 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl