Gmina Gościeradów

Zarządzenia Wójta zobacz archiwum »

ZARZĄDZENIE Nr 231/2018 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, zespołu wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gościeradów

ZARZĄDZENIE Nr  231/2018

 

WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW

 

 z dnia 29 stycznia 2018 r.

                          

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, zespołu wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gościeradów

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 154 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia         11 stycznia 2017 roku – Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)  zarządzam,  co następuje:

 

§ 1. Ustalam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i zespołu wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Gościeradów w załączniku nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2. Ustalam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gościeradów w załączniku nr 2 do zarządzenia.

 

 § 3. Niniejsze zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gościeradów i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

        § 4. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gościeradów.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT

mgr Mariusz Szczepanik

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2018 15:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 159
01 lutego 2018 15:54 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [231_skmbc224e_p18020115300.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 lutego 2018 15:54 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl