Gmina Gościeradów

Zarządzenia Wójta zobacz archiwum »

Zarządzenie Nr 228/2018 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku byłej bazy GS

Zarządzenie Nr 228/2018

Wójta Gminy Gościeradów

z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku byłej bazy GS

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1875 z późn. zm.) oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 121) – Wójt Gminy Gościeradów zarządza, co następuje:

§ 1. Wynająć na okres 2 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz firmy KAOLA Spółka z o.o. reprezentowanej przez Prezesa zarządu- Panią Karolinę Jaworek lokal użytkowy składający się z dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni 249,00m2 znajdujących się w budynku magazynowym (była baza GS) położonym na działce nr ewid. 745/12 w Gościeradowie Ukazowym z przeznaczeniem do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 2. Szczegółowe warunki najmu określi umowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

mgr Mariusz  Szczepanik

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2018 14:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 141
07 lutego 2018 14:48 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [228_skmbc224e_p18020713410.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lutego 2018 14:47 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl