Gmina Gościeradów

Zarządzenia Wójta zobacz archiwum »

Zarządzenie Nr 232/2018 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 232/2018

Wójta Gminy Gościeradów

z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie najmu lokalu użytkowego w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) – Wójt Gminy Gościeradów zarządza, co następuje:

§ 1. Wynająć na okres 3 lat w uzgodnionym dniu tygodnia /jeden dzień w tygodniu/ w drodze bezprzetargowej na rzecz Pani Jolanty Chmiel prowadzącej działalność Lex Progress- Doradztwo Ubezpieczeniowe, lokal użytkowy /świetlica środowiskowa/ znajdujący się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej - działka nr ewid. 745/3 położona w obrębie Gościeradów Ukazowy, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KW39908, z przeznaczeniem do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej.

§ 2. Szczegółowe warunki najmu określi umowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

mgr Mariusz Szczepanik

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 kwietnia 2018 15:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 128
06 kwietnia 2018 15:09 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [232_skmbc224e_p18040613500.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 kwietnia 2018 15:08 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl