Gmina Gościeradów

Zarządzenia Wójta zobacz archiwum »

ZARZĄDZENIE Nr 233/2018 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego

ZARZĄDZENIE Nr 233/2018

WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 14 lutego 2018 r.

 

w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową do zaopiniowania ofert na realizację zadań gminy
o charakterze pożytku publicznego (dalej: Komisja) w składzie:

  1. Ewa Gawrysiak  -       Przewodniczący
  2. Sylwia Kuś  -              Członek
  3. Magdalena Majcher - Członek
  4. Iwona Mazurek  -       Członek
  5. Grzegorz Tomczyk -  Członek

 

§ 2. Zadaniem Komisji jest rozpatrzenie i zaopiniowanie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2018 r.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

mgr Mariusz  Szczepanik

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 kwietnia 2018 14:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 96
13 kwietnia 2018 14:13 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [233_skmbc224e_p18040613480.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 kwietnia 2018 14:09 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl