Gmina Gościeradów

Zarządzenia Wójta zobacz archiwum »

Zarządzenie Nr 238/2018 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji do oceny prac i rozstrzygnięcia konkursu plastycznego

     Zarządzenie Nr 238/2018

Wójta Gminy Gościeradów

z dnia 20 marca 2018 roku

w sprawie powołania Komisji do oceny prac i rozstrzygnięcia konkursu plastycznego

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym  (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1.Powołuję komisję konkursową do oceny prac i rozstrzygnięcia konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” pt.: „ Moja przestrzeń w przyszłości – czyli w jakiej przestrzeni chcę mieszkać, pracować
i wypoczywać”

w składzie:

1. Roman Biss - przewodniczący komisji

2. Ewa Gawrysiak - członek komisji

3. Katarzyna Szczerepa - członek komisji

4. Małgorzata Kulig - członek komisji

5. Iwona Mazurek - członek komisji

§2.Zakres prac komisji konkursowej obejmuje realizację zadań zgodnie z Regulaminem konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach projektu „Partycypacja
w planowaniu przestrzennym” pt.: „ Moja przestrzeń w przyszłości – czyli w jakiej przestrzeni chcę mieszkać, pracować i wypoczywać” stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§3.Komisja zakończy pracę do dnia 26 marca 2018r.

§4.Wykonanie zarządzenia powierzam komisji konkursowej.

§5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 WÓJT

mgr Mariusz Szczepanik

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 kwietnia 2018 11:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 95
20 kwietnia 2018 12:00 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [skmbc224e_p18042009450.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2018 11:59 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl