Gmina Gościeradów

Zarządzenia Wójta zobacz archiwum »

Zarządzenie nr 239 /2018 Wójta Gminy G o ś c i e r a d ó w z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gościeradów za 2017 roku.

Zarządzenie nr 239 /2018

Wójta Gminy G o ś c i e r a d ó w

z dnia 30 marca 2018 roku

 

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gościeradów za 2017 roku.

 

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m co następuje:

 

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Gościeradów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy oraz sprawozdania z realizacji planów finansowych jednostek.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Mariusz Szczepanik

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 kwietnia 2018 12:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 134
20 kwietnia 2018 12:12 Małgorzata Bartos - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2018 12:12 Małgorzata Bartos - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2018 12:12 Małgorzata Bartos - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl