Przetargi do roku 31.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe na demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Gościeradów w roku 2016

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

            Na podstawie art. 4 ust. 8 z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze. zm.), Wójt Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów, tel. (15) 838-11-05, fax (15) 838-11-40, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej 30.000 euro na:

 demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Gościeradów w roku 2016.

 1. Przedmiotem świadczenie usług jest demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest /płyt eternitowych/ od właścicieli posesji z terenu Gminy Gościeradów w okresie od 15.08.2016 r. do 15.10.2016 r.

2.  Usługę należy wykonać własnym sprzętem.

3.  Wykonawca powinien posiadać:

     - stosowną decyzję uprawniającą do prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania     odpadami zawierającymi azbest

     - umowę z zarządzającym składowiskiem odpadów na przyjęcie odpadów niebezpiecznych

     - polisę ubezpieczeniową na wykonywanie prac z materiałami zawierającymi azbest

4.  Oferta powinna zawierać:

      - adres wykonawcy

      - NIP

      - cenę netto

      - podatek VAT

      - cenę brutto

      - załączniki wymienione w pkt. 3

5.  Najkorzystniejsza oferta zostanie wyłoniona spośród ofert spełniających ustalone warunki udziału. Kryteria, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty będą: cena brutto, nabyte doświadczenie w wykonywaniu prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, prawidłowe prowadzenie dokumentacji związanej z tymi pracami, nienaganna opinia o Wykonawcy, dotychczasowa współpraca z jst.

6.  Ofertę należy złożyć lub przesłać w zaklejonej kopercie zawierającej nazwę zamówienia: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gościeradów w 2016 r.” w terminie do 25 lipca 2016 r. do godz. 14.30 na adres:

       Urząd Gminy Gościeradów

       Gościeradów Ukazowy 61

       23-275 Gościeradów

       tel. (15) 838-11-05, 838-11-32

       fax (15) 838-11-40

7.  Otwarcie ofert nastąpi 25 lipca 2016 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Gościeradów – pok. nr 1.

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.07.2016
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zbigniew Rogoźnicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lipca 2016 13:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 677
14 lipca 2016 14:00 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika [formularz_ofertowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 lipca 2016 13:59 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika [zapytanie_cenowe.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 lipca 2016 13:58 (Stanisław Kurz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)